Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - Västerås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västerås Västra valkrets 54900 19,4% 32,8% 23,7% 24,1% 7,1% 49,1% 50,9% 6,0%  
Västerås Östra valkrets 51997 19,5% 35,3% 22,6% 22,6% 7,3% 49,5% 50,5% 4,7%  
Västerås 106897 19,4% 34,1% 23,2% 23,3% 7,2% 49,3% 50,7% 5,4%

http://www.val.se