Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - Norberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Björkängen 1311 13,8% 22,3% 27,0% 36,9% 5,7% 48,4% 51,6% 4,7%  
Karbenning 440 12,7% 27,3% 34,5% 25,5% 6,8% 53,0% 47,0% 2,7%  
Kärrgruvan 1094 17,9% 33,9% 29,5% 18,6% 7,4% 53,8% 46,2% 3,7%  
Skallberget 1774 17,4% 27,0% 27,1% 28,6% 6,8% 48,9% 51,1% 1,7%  
Norberg 4619 16,0% 27,3% 28,3% 28,3% 6,6% 50,3% 49,7% 3,2%

http://www.val.se