Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - Kungsör

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum 1422 18,3% 26,4% 20,7% 34,7% 7,0% 46,9% 53,1% 4,7%  
Haga - Skillinge 1241 14,4% 32,3% 27,9% 25,4% 6,0% 50,4% 49,6% 4,1%  
Runna - Granhammar 1603 12,8% 30,2% 28,5% 28,5% 5,1% 50,3% 49,7% 4,9%  
Torpa - Malmberga 984 12,7% 35,1% 32,4% 19,8% 4,9% 51,3% 48,7% 1,5%  
Valskog - Kungs-Barkarö 1179 14,2% 33,2% 28,9% 23,6% 7,5% 52,8% 47,2% 3,6%  
Kungsör 6429 14,6% 31,1% 27,3% 27,0% 6,1% 50,2% 49,8% 4,0%

http://www.val.se