Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - Surahammar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bruket och Landsbygd 1181 13,4% 35,2% 28,7% 22,7% 5,7% 51,4% 48,6% 4,1%  
Dalskogen 1577 16,9% 28,6% 23,2% 31,3% 7,5% 50,9% 49,1% 6,5%  
Ramnäs 1347 15,1% 29,8% 27,5% 27,5% 7,9% 52,5% 47,5% 5,6%  
Skogslund 1257 13,0% 29,0% 25,0% 32,9% 5,8% 47,6% 52,4% 5,6%  
Stavtorpet 1264 17,2% 35,0% 30,0% 17,9% 8,8% 51,3% 48,7% 4,7%  
Virsbo 1288 13,9% 27,0% 28,9% 30,2% 7,6% 51,9% 48,1% 10,8%  
Surahammar 7914 15,0% 30,6% 27,1% 27,3% 7,3% 50,9% 49,1% 6,3%

http://www.val.se