Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Örebro län - Ålder och kön - Nora

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Born 477 10,1% 31,2% 33,1% 25,6% 3,6% 52,2% 47,8% 3,1%  
Gyttorp 747 14,2% 28,8% 29,5% 27,6% 6,7% 50,7% 49,3% 4,1%  
Järnboås 471 16,3% 27,6% 32,3% 23,8% 7,4% 49,9% 50,1% 6,8%  
Järntorget Västra 1387 15,0% 28,2% 26,5% 30,4% 7,7% 47,5% 52,5% 3,8%  
Järntorget Östra 1079 12,2% 28,7% 23,6% 35,4% 6,1% 47,2% 52,8% 2,0%  
Karlsäng 1538 16,7% 24,8% 20,7% 37,8% 7,3% 44,1% 55,9% 3,6%  
Pershyttan-Hitorp 1322 16,1% 30,6% 31,9% 21,4% 8,1% 48,6% 51,4% 1,6%  
Ringshyttan-Ås 800 15,1% 38,6% 30,4% 15,9% 6,5% 53,5% 46,5% 2,1%  
Viker 401 13,5% 28,2% 34,2% 24,2% 4,7% 52,6% 47,4% 3,5%  
Nora 8222 14,8% 29,2% 27,6% 28,4% 6,9% 48,6% 51,4% 3,2%

http://www.val.se