Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Örebro län - Ålder och kön - Karlskoga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Karlskoga Kommuns Norra 12111 14,2% 30,7% 26,3% 28,8% 6,3% 49,0% 51,0% 3,0%  
Karlskoga Kommuns Södra 11830 18,2% 29,6% 22,7% 29,5% 7,1% 49,6% 50,4% 3,5%  
Karlskoga 23941 16,1% 30,2% 24,5% 29,2% 6,7% 49,3% 50,7% 3,2%

http://www.val.se