Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Örebro län - Ålder och kön - Örebro

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Örebro Nordvästra 26118 24,1% 32,8% 22,6% 20,5% 7,9% 48,8% 51,2% 4,9%  
Örebro Nordöstra 27395 20,8% 34,7% 23,0% 21,5% 7,4% 48,7% 51,3% 4,5%  
Örebro Sydvästra 26447 19,8% 31,8% 23,0% 25,4% 6,2% 47,3% 52,7% 2,2%  
Örebro Sydöstra 25377 25,4% 33,2% 22,3% 19,1% 8,6% 48,2% 51,8% 3,6%  
Örebro 105337 22,5% 33,1% 22,7% 21,6% 7,5% 48,3% 51,7% 3,8%

http://www.val.se