Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Örebro län - Ålder och kön - Degerfors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bossåsen 765 15,9% 38,3% 27,2% 18,6% 8,4% 51,0% 49,0% 2,0%  
Bruket 1142 15,8% 31,7% 28,2% 24,3% 8,3% 51,3% 48,7% 5,2%  
Jannelund 1333 11,1% 21,4% 20,3% 47,2% 4,7% 45,4% 54,6% 5,1%  
Stora Valla 1325 14,5% 27,4% 26,3% 31,8% 6,6% 50,3% 49,7% 4,4%  
Strömtorp 1921 12,5% 32,4% 29,3% 25,9% 6,4% 51,9% 48,1% 2,0%  
Svartå 512 13,7% 31,4% 27,0% 27,9% 7,4% 53,3% 46,7% 3,3%  
Åtorp 823 17,1% 29,6% 30,5% 22,7% 7,9% 52,0% 48,0% 3,0%  
Degerfors 7821 14,0% 29,8% 26,9% 29,4% 6,8% 50,5% 49,5% 3,6%

http://www.val.se