Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Örebro län - Ålder och kön - Hallsberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bo 378 12,4% 31,0% 29,4% 27,2% 7,1% 52,4% 47,6% 5,0%  
Hässleberg 1526 22,5% 26,5% 23,7% 27,3% 7,7% 50,9% 49,1% 11,0%  
Kårstahult 1021 19,0% 29,7% 24,9% 26,4% 8,5% 52,1% 47,9% 1,8%  
Långängen 1190 12,8% 32,6% 29,7% 24,9% 6,4% 48,2% 51,8% 0,9%  
Pålsboda 1601 13,8% 33,2% 25,9% 27,0% 6,4% 51,6% 48,4% 2,5%  
Sköllersta 1091 14,6% 37,3% 27,3% 20,8% 7,1% 50,0% 50,0% 2,1%  
Svennevad 412 12,9% 31,1% 31,6% 24,5% 4,6% 53,4% 46,6% 5,1%  
Vadsbron 1391 16,9% 25,4% 29,1% 28,6% 7,3% 50,0% 50,0% 1,7%  
Vingen 1179 15,8% 28,1% 25,2% 31,0% 5,5% 49,5% 50,5% 2,8%  
Vretstorp 1240 17,6% 32,4% 23,0% 27,0% 7,8% 50,9% 49,1% 1,3%  
Östansjö 987 15,7% 33,9% 28,7% 21,7% 6,6% 52,5% 47,5% 2,2%  
Hallsberg 12016 16,3% 30,8% 26,6% 26,3% 6,9% 50,8% 49,2% 3,3%

http://www.val.se