Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Örebro län - Ålder och kön - Lekeberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hidinge 949 13,3% 37,3% 25,6% 23,8% 4,8% 51,4% 48,6% 1,3%  
Knista Norra Och Östra 1046 17,6% 29,8% 23,7% 28,9% 7,7% 48,9% 51,1% 1,3%  
Knista Västra 982 14,2% 31,3% 26,5% 28,1% 6,3% 50,5% 49,5% 0,6%  
Kräcklinge Mfl 1173 15,8% 33,3% 31,6% 19,3% 7,4% 52,7% 47,3% 1,5%  
Kvistbro Västra 846 17,0% 26,5% 28,4% 28,1% 5,6% 53,1% 46,9% 2,5%  
Kvistbro Östra 600 16,8% 33,0% 28,8% 21,3% 7,8% 54,3% 45,7% 1,5%  
Lekeberg 5596 15,7% 31,9% 27,4% 24,9% 6,6% 51,6% 48,4% 1,4%

http://www.val.se