Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Ålder och kön - Arvika

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Agneteberg Arvika 1937 20,1% 33,7% 23,9% 22,3% 8,3% 48,7% 51,3% 5,8%  
Degerängen Arvika 1121 21,7% 35,7% 21,7% 21,0% 10,1% 51,1% 48,9% 3,9%  
Dottevik Arvika 1188 23,3% 29,4% 29,6% 17,7% 8,9% 51,0% 49,0% 8,8%  
Edane-Mangskog-Vikene 2160 12,8% 29,8% 28,0% 29,4% 5,6% 50,6% 49,4% 3,2%  
Glava 888 10,6% 25,3% 30,0% 34,1% 3,8% 51,8% 48,2% 9,7%  
Gunnarskog-Bogen 1706 14,7% 29,0% 26,3% 30,0% 7,3% 51,6% 48,4% 5,7%  
Haga Arvika 1107 18,5% 24,4% 21,7% 35,4% 6,8% 44,9% 55,1% 5,2%  
Jössefors Arvika 975 15,8% 36,5% 28,8% 18,9% 6,7% 53,7% 46,3% 5,0%  
Minneberg Arvika 1253 24,3% 26,2% 20,5% 29,0% 8,6% 46,5% 53,5% 6,8%  
Rosendal Arvika 1057 17,5% 34,5% 29,5% 18,4% 7,1% 51,0% 49,0% 3,5%  
Solberga Arvika 1717 19,3% 17,8% 18,7% 44,2% 6,6% 41,7% 58,3% 5,9%  
Solvik Arvika 1303 15,1% 32,8% 28,2% 23,9% 7,7% 52,4% 47,6% 3,1%  
Stavnäs-Högerud 1162 13,6% 28,7% 31,1% 26,6% 5,6% 52,7% 47,3% 4,9%  
Styckåsen Arvika 1271 19,5% 20,6% 21,2% 38,6% 5,4% 43,2% 56,8% 4,8%  
Taserud Arvika 987 11,7% 35,5% 29,0% 23,9% 6,4% 50,3% 49,7% 5,0%  
Älgå-Ny 1354 15,7% 30,8% 28,8% 24,7% 6,9% 51,3% 48,7% 5,4%  
Arvika 21186 17,2% 29,2% 25,8% 27,8% 7,0% 49,3% 50,7% 5,3%

http://www.val.se