Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Ålder och kön - Hagfors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ekshärad-Västanberg 2045 12,0% 26,5% 26,0% 35,5% 6,0% 49,6% 50,4% 5,3%  
Hagfors Centrum 1855 17,4% 23,8% 24,0% 34,8% 7,0% 47,4% 52,6% 2,6%  
Hagfors Norra-Gustav Adolf 1769 13,0% 28,9% 30,1% 27,9% 5,9% 52,2% 47,8% 5,6%  
Hagfors Östra 1603 14,3% 27,3% 26,6% 31,8% 6,1% 48,8% 51,2% 3,2%  
Råda-Höje 1618 12,0% 26,1% 29,4% 32,5% 6,3% 51,7% 48,3% 7,8%  
Sunnemo-Uddeholm 1562 11,9% 25,5% 29,8% 32,8% 5,2% 51,2% 48,8% 6,3%  
Hagfors 10452 13,5% 26,4% 27,5% 32,7% 6,1% 50,1% 49,9% 5,1%

http://www.val.se