Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Ålder och kön - Kristinehamn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Björneborg 981 13,1% 26,1% 28,6% 32,1% 5,8% 51,0% 49,0% 9,6%  
Broängen-Stenfallet 1120 16,3% 27,3% 27,4% 28,9% 4,9% 51,6% 48,4% 2,9%  
Bäckhammar-Nybble 1181 12,2% 25,0% 29,5% 33,4% 4,8% 52,3% 47,7% 3,6%  
Djurgården 801 13,1% 27,7% 26,3% 32,8% 7,7% 50,9% 49,1% 7,7%  
Enserud 639 15,3% 19,4% 18,6% 46,6% 5,6% 42,7% 57,3% 4,5%  
Fältet-Landa 1232 16,3% 35,6% 27,7% 20,5% 7,3% 50,8% 49,2% 2,4%  
Innerstaden 1502 19,8% 21,7% 19,4% 39,0% 6,1% 43,8% 56,2% 4,4%  
Kurlanda-Skäringsbol 919 21,9% 33,6% 26,2% 18,3% 7,6% 49,9% 50,1% 2,1%  
Malmen 961 23,3% 28,7% 20,2% 27,8% 7,1% 48,2% 51,8% 5,4%  
Rudskoga 574 15,7% 25,3% 28,6% 30,5% 6,6% 51,9% 48,1% 2,3%  
Sanna 888 14,6% 22,6% 24,8% 38,0% 5,0% 47,5% 52,5% 4,4%  
Stenstaliden-Sandfallet 1553 17,6% 30,5% 23,6% 28,3% 8,2% 48,7% 51,3% 3,7%  
Strand-Ålkärr 1124 15,8% 34,3% 32,2% 17,7% 7,4% 48,0% 52,0% 1,5%  
Södermalm-Smedby 1293 17,2% 30,2% 24,8% 27,8% 7,5% 49,1% 50,9% 3,3%  
Varnum 1518 11,1% 31,6% 32,4% 24,9% 5,8% 51,3% 48,7% 1,5%  
Villastaden-Marielund 1405 14,9% 32,9% 23,6% 28,7% 7,4% 48,9% 51,1% 2,0%  
Ölme 1049 12,9% 33,9% 29,7% 23,5% 5,8% 51,3% 48,7% 2,2%  
Östermalm 728 13,9% 33,1% 29,0% 24,0% 7,1% 50,4% 49,6% 1,6%  
Kristinehamn 19468 15,9% 29,2% 26,3% 28,7% 6,6% 49,3% 50,7% 3,5%

http://www.val.se