Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Ålder och kön - Karlstad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Karlstads Västra 33099 23,3% 29,9% 23,4% 23,4% 6,8% 48,4% 51,6% 3,3%  
Karlstads Östra 35607 21,7% 32,7% 22,9% 22,6% 8,4% 48,9% 51,1% 3,5%  
Karlstad 68706 22,5% 31,3% 23,2% 23,0% 7,6% 48,7% 51,3% 3,4%

http://www.val.se