Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Ålder och kön - Årjäng

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Holmedal-Karlanda 1189 14,2% 30,4% 28,8% 26,6% 6,9% 50,5% 49,5% 13,5%  
Sillerud 872 12,4% 31,7% 25,1% 30,8% 6,0% 53,2% 46,8% 6,0%  
Töcksfors 1985 17,3% 32,6% 23,6% 26,4% 5,7% 50,4% 49,6% 23,3%  
Årjäng N 1443 17,0% 26,5% 24,0% 32,5% 7,0% 47,8% 52,2% 11,9%  
Årjäng V 1449 15,1% 28,8% 28,9% 27,1% 6,6% 52,1% 47,9% 14,9%  
Årjäng Ö 945 16,9% 29,6% 28,5% 25,0% 7,1% 50,5% 49,5% 10,4%  
Årjäng 7883 15,8% 30,0% 26,2% 28,0% 6,5% 50,6% 49,4% 14,7%

http://www.val.se