Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Ålder och kön - Forshaga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Deje 1735 13,9% 28,7% 26,7% 30,7% 6,6% 49,5% 50,5% 2,2%  
Dejefors 1507 18,5% 30,2% 26,0% 25,3% 9,0% 50,8% 49,2% 3,6%  
Forshaga 1860 15,4% 31,1% 19,9% 33,6% 6,4% 47,8% 52,2% 2,0%  
Grossbol 1864 16,4% 35,7% 28,4% 19,6% 7,1% 50,2% 49,8% 4,2%  
Skived 1868 14,0% 38,7% 25,4% 21,8% 7,5% 51,7% 48,3% 1,6%  
Forshaga 8834 15,5% 33,1% 25,2% 26,2% 7,3% 50,0% 50,0% 2,7%

http://www.val.se