Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Ålder och kön - Munkfors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Munkfors Centrala 1640 14,8% 23,5% 21,0% 40,7% 5,7% 47,0% 53,0% 3,5%  
Munkfors Södra 493 14,2% 32,0% 29,2% 24,5% 4,3% 53,3% 46,7% 6,7%  
Munkfors Västra 970 15,6% 32,4% 23,0% 29,1% 7,0% 52,8% 47,2% 4,6%  
Munkfors 3103 14,9% 27,6% 22,9% 34,5% 5,9% 49,8% 50,2% 4,4%

http://www.val.se