Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Ålder och kön - Storfors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bjurtjärn 972 10,7% 28,7% 35,4% 25,2% 4,8% 52,7% 47,3% 3,5%  
Lungsund 564 13,5% 27,1% 33,3% 26,1% 5,5% 53,5% 46,5% 3,2%  
Storfors Centrala 1899 14,8% 28,2% 25,6% 31,3% 6,5% 49,7% 50,3% 7,0%  
Storfors 3435 13,4% 28,2% 29,7% 28,7% 5,9% 51,2% 48,8% 5,4%

http://www.val.se