Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Ålder och kön - Torsby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Likenäs 660 13,6% 23,3% 29,5% 33,5% 7,1% 50,8% 49,2% 2,9%  
Oleby 1056 17,4% 32,7% 27,2% 22,7% 8,3% 51,9% 48,1% 3,4%  
Stöllet 972 13,1% 22,2% 27,2% 37,6% 6,4% 51,3% 48,7% 5,7%  
Svenneby 1445 20,8% 29,1% 29,6% 20,5% 9,1% 50,7% 49,3% 3,9%  
Sysslebäck 1217 12,0% 22,1% 26,2% 39,7% 4,8% 51,4% 48,6% 13,1%  
Torsby Norra 1823 17,0% 29,1% 25,1% 28,8% 7,2% 50,6% 49,4% 4,4%  
Torsby Södra 1321 13,6% 26,9% 21,8% 37,8% 4,4% 44,2% 55,8% 4,0%  
Vitsand 800 10,5% 26,6% 28,0% 34,9% 4,8% 54,0% 46,0% 9,9%  
Östmark 1044 15,3% 23,5% 26,7% 34,5% 5,7% 51,9% 48,1% 9,1%  
Torsby 10338 15,3% 26,6% 26,5% 31,6% 6,5% 50,5% 49,5% 6,1%

http://www.val.se