Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Ålder och kön - Eda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Charlottenbergs omland 1677 16,7% 33,9% 27,0% 22,5% 7,1% 53,0% 47,0% 21,3%  
Charlottenbergs tätort 1476 16,6% 24,5% 24,1% 34,9% 5,9% 46,1% 53,9% 32,7%  
Koppom 1410 15,2% 27,1% 28,4% 29,3% 6,2% 50,8% 49,2% 19,2%  
Köla-Skillingmark 1003 13,6% 29,8% 28,4% 28,2% 7,3% 51,7% 48,3% 14,1%  
Åmotfors 1432 14,7% 29,7% 26,8% 28,8% 6,1% 52,7% 47,3% 18,4%  
Eda 6998 15,5% 29,1% 26,8% 28,6% 6,5% 50,9% 49,1% 21,7%

http://www.val.se