Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Ålder och kön - Kil

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Boda 678 15,2% 30,4% 27,9% 26,5% 7,2% 51,8% 48,2% 3,7%  
Dalliden 1766 16,0% 27,5% 25,1% 31,4% 7,9% 48,6% 51,4% 1,6%  
Fagerås 649 16,6% 32,2% 27,3% 23,9% 6,9% 52,1% 47,9% 2,8%  
Frykerud 695 17,3% 31,8% 30,5% 20,4% 7,3% 50,5% 49,5% 4,2%  
Sannerud 1782 17,6% 30,9% 20,0% 31,5% 8,0% 48,3% 51,7% 3,3%  
Stenåsen 1651 17,1% 35,9% 29,7% 17,3% 8,6% 49,8% 50,2% 2,7%  
Tolita 635 14,8% 35,1% 30,7% 19,4% 6,5% 53,4% 46,6% 2,5%  
Vikstad 1352 11,8% 33,3% 29,7% 25,2% 6,0% 49,8% 50,2% 2,2%  
Kil 9208 15,9% 31,9% 26,8% 25,4% 7,5% 49,9% 50,1% 2,7%

http://www.val.se