Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - Skara

Observera att det hölls omval till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2011-05-15, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ardala 1475 15,7% 31,2% 28,9% 24,2% 6,8% 51,5% 48,5% 1,9%  
Axvall 1433 16,1% 31,1% 26,1% 26,7% 8,4% 51,7% 48,3% 2,4%  
Skara 1 1131 22,8% 30,0% 22,9% 24,3% 9,5% 49,5% 50,5% 7,4%  
Skara 2 1294 18,2% 31,5% 25,9% 24,4% 8,0% 47,3% 52,7% 2,0%  
Skara 3 1453 20,7% 23,4% 19,0% 36,9% 7,5% 42,4% 57,6% 3,3%  
Skara 4 1967 21,2% 35,8% 26,1% 16,8% 9,6% 48,6% 51,4% 3,7%  
Skara 5 1575 19,2% 31,3% 21,7% 27,8% 7,5% 48,3% 51,7% 2,5%  
Skara 6 1324 18,9% 32,5% 24,2% 24,4% 7,8% 50,5% 49,5% 1,7%  
Skara 7 1174 20,4% 31,0% 20,5% 28,0% 7,8% 48,0% 52,0% 2,0%  
Varnhem-Eggby 1697 15,6% 31,4% 30,7% 22,3% 7,4% 49,9% 50,1% 2,3%  
Skara 14523 18,8% 31,1% 24,9% 25,2% 8,0% 48,8% 51,2% 2,9%

http://www.val.se