Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - Åmål

Observera att det hölls omval till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2011-05-15, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tösse - Fröskog - Ånimskog 1714 11,4% 31,3% 28,0% 29,3% 5,5% 50,8% 49,2% 6,2%  
Åmål centrala 1775 16,1% 22,8% 21,1% 39,9% 6,9% 44,0% 56,0% 3,8%  
Åmål nordvästra 1523 17,6% 32,7% 25,7% 24,0% 8,5% 49,2% 50,8% 3,9%  
Åmål norra - Mo 1791 13,7% 29,5% 31,1% 25,7% 6,4% 50,9% 49,1% 3,1%  
Åmål sydvästra 1680 15,2% 26,2% 24,9% 33,6% 6,8% 48,5% 51,5% 2,4%  
Åmål södra 1528 18,8% 29,0% 23,5% 28,7% 8,4% 50,7% 49,3% 3,6%  
Åmål 10011 15,4% 28,5% 25,8% 30,4% 7,0% 49,0% 51,0% 3,8%

http://www.val.se