Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - Götene

Observera att det hölls omval till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2011-05-15, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Forshem-Österplana 1786 13,4% 30,8% 28,8% 26,9% 5,7% 50,6% 49,4% 4,7%  
Götene 1 917 18,3% 29,9% 23,6% 28,2% 7,1% 49,6% 50,4% 1,6%  
Götene 2 1410 17,6% 23,9% 21,8% 36,7% 6,6% 47,7% 52,3% 1,9%  
Götene tredje och Holmestad 1524 16,5% 29,1% 29,3% 25,1% 6,4% 52,0% 48,0% 6,8%  
Källbyorten 1607 16,7% 37,5% 27,8% 18,0% 8,2% 50,6% 49,4% 2,4%  
Lundsbrunnsorten 1445 16,4% 32,6% 26,4% 24,6% 8,2% 51,6% 48,4% 1,9%  
Sil-Husaby 1699 12,7% 33,0% 32,4% 21,9% 7,4% 51,9% 48,1% 1,9%  
Götene 10388 15,7% 31,2% 27,6% 25,6% 7,1% 50,7% 49,3% 3,2%

http://www.val.se