Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - Lilla Edet

Observera att det hölls omval till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2011-05-15, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ale-Skövde 1142 15,9% 36,5% 28,0% 19,5% 7,2% 51,6% 48,4% 4,9%  
Göta 705 22,6% 35,6% 28,4% 13,5% 9,5% 52,6% 47,4% 9,5%  
Hjärtum-Utby 1336 14,1% 31,5% 31,7% 22,8% 7,2% 52,6% 47,4% 4,0%  
Lilla Edet Norra 1162 17,3% 34,5% 25,3% 22,9% 7,3% 49,9% 50,1% 7,3%  
Lilla Edet Södra 1756 17,0% 30,1% 24,6% 28,3% 6,4% 48,7% 51,3% 7,2%  
S:t Peder 1581 19,5% 31,7% 26,6% 22,2% 8,4% 51,2% 48,8% 5,0%  
Ström 1194 17,3% 30,4% 26,0% 26,2% 5,9% 52,3% 47,7% 5,9%  
Västerlanda 1131 16,1% 33,0% 30,4% 20,5% 6,5% 53,6% 46,4% 4,4%  
Lilla Edet 10007 17,3% 32,5% 27,4% 22,8% 7,2% 51,3% 48,7% 5,9%

http://www.val.se