Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - Vårgårda

Observera att det hölls omval till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2011-05-15, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Algutstorp-Landa 848 17,6% 33,7% 26,7% 22,1% 7,3% 52,0% 48,0% 2,2%  
Hol M Fl. Förs 1125 16,0% 33,8% 30,5% 19,7% 6,8% 51,5% 48,5% 1,9%  
Kullings-Skövde 1 1135 15,5% 34,3% 30,6% 19,6% 8,5% 51,5% 48,5% 1,5%  
Kullings-Skövde 2 1523 22,0% 29,7% 20,4% 27,9% 7,4% 47,8% 52,2% 6,3%  
Kullings-Skövde 3 1262 20,0% 31,2% 20,9% 27,9% 9,7% 47,5% 52,5% 2,1%  
Lena M. Fl. Förs 1226 16,4% 38,4% 26,7% 18,5% 8,2% 52,0% 48,0% 2,5%  
Nårunga-Ornunga 1319 17,0% 32,1% 29,3% 21,7% 8,5% 51,3% 48,7% 1,7%  
Vårgårda 8438 18,0% 33,1% 26,1% 22,8% 8,1% 50,3% 49,7% 2,7%

http://www.val.se