Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Hallands län - Ålder och kön - Kungsbacka

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-03-01

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 förstagångsväljare 18-29 ej förstagångsväljare 30-49 50-64 65- Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kungsbacka västra valkrets 27475 6,6% 6,9% 39,3% 25,5% 21,7% 49,1% 50,9% 2,8%  
Kungsbacka östra valkrets 27896 6,6% 10,1% 35,8% 24,1% 23,5% 48,9% 51,1% 2,6%  
Kungsbacka 55371 6,6% 8,5% 37,5% 24,8% 22,6% 49,0% 51,0% 2,7%

http://www.val.se