Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Hallands län - Ålder och kön - Varberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-03-01

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 förstagångsväljare 18-29 ej förstagångsväljare 30-49 50-64 65- Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Varbergs 1:a valkrets 21737 6,3% 11,3% 31,9% 26,8% 23,7% 50,1% 49,9% 2,8%  
Varbergs 2:a valkrets 23625 5,8% 11,4% 30,7% 25,6% 26,5% 48,6% 51,4% 2,7%  
Varberg 45362 6,0% 11,4% 31,3% 26,2% 25,1% 49,4% 50,6% 2,7%

http://www.val.se