Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Hässleholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hässleholm Centrum-Nordöstra 19903 20,5% 30,6% 22,8% 26,1% 7,5% 48,8% 51,2% 4,9%  
Hässleholm Norra-Östra-Södra-Västra 19982 15,7% 31,2% 25,4% 27,7% 7,1% 50,9% 49,1% 4,5%  
Hässleholm 39885 18,1% 30,9% 24,1% 26,9% 7,3% 49,9% 50,1% 4,7%

http://www.val.se