Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Simrishamn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borrby 1232 13,6% 22,4% 28,8% 35,1% 5,1% 50,4% 49,6% 2,9%  
Gladsax 897 13,5% 26,8% 34,3% 25,4% 6,8% 52,6% 47,4% 3,8%  
Gärsnäs 978 15,4% 29,3% 23,7% 31,5% 7,0% 47,9% 52,1% 2,8%  
Hammenhög 1283 16,5% 28,6% 28,4% 26,4% 8,1% 50,8% 49,2% 4,7%  
Kivik 885 9,8% 22,8% 28,8% 38,5% 5,3% 47,8% 52,2% 2,5%  
Rörum 526 9,1% 16,0% 33,8% 41,1% 5,3% 48,9% 51,1% 1,5%  
Simris 1459 13,5% 26,9% 31,5% 28,1% 7,6% 48,2% 51,8% 2,4%  
Simrishamn C 1492 17,7% 20,8% 21,0% 40,5% 5,9% 47,3% 52,7% 4,0%  
Simrishamn N 1719 15,2% 21,1% 25,9% 37,9% 6,8% 47,2% 52,8% 2,7%  
Simrishamn S 1501 12,9% 24,3% 24,5% 38,4% 5,5% 47,3% 52,7% 2,6%  
Skillinge 1037 8,6% 18,7% 30,1% 42,6% 4,8% 47,5% 52,5% 3,4%  
S:t Olof 896 12,1% 27,8% 29,2% 30,9% 5,7% 50,6% 49,4% 4,9%  
Vitaby 1044 12,5% 21,6% 29,3% 36,6% 6,2% 51,0% 49,0% 4,1%  
Ö Tommarp 586 12,6% 30,9% 31,1% 25,4% 6,7% 50,7% 49,3% 3,9%  
Ö Vemmerlöv 504 11,1% 30,6% 31,3% 27,0% 4,0% 50,6% 49,4% 3,8%  
Simrishamn 16039 13,5% 24,2% 28,1% 34,2% 6,2% 49,0% 51,0% 3,3%

http://www.val.se