Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Ystad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bellevue N 1528 14,3% 27,0% 28,7% 30,0% 5,8% 48,5% 51,5% 2,1%  
Bellevue S-Edvinshem SÖ 1470 16,1% 25,2% 23,5% 35,2% 5,8% 45,7% 54,3% 1,7%  
Edvinshem-Västra Sjöstaden-Åkesholm 1913 12,7% 33,9% 24,7% 28,7% 5,9% 49,5% 50,5% 1,9%  
Egna hem-Solbacken SÖ 1258 16,1% 30,1% 22,7% 31,0% 6,4% 47,0% 53,0% 2,7%  
Gamla staden centrum 1735 20,1% 23,7% 22,8% 33,4% 7,0% 43,6% 56,4% 3,3%  
Gamla staden-Gjuteriet 1526 15,0% 20,7% 27,4% 36,9% 6,4% 44,2% 55,8% 4,1%  
Glemmingebro-Ingelstorp-Kåseberga 1149 12,8% 24,8% 32,2% 30,2% 6,8% 49,6% 50,4% 2,7%  
Hälsobacken 1082 13,5% 26,4% 28,9% 31,1% 5,1% 48,4% 51,6% 2,2%  
Köpingebro 840 15,0% 37,1% 26,8% 21,1% 6,7% 50,2% 49,8% 2,1%  
Löderup m fl 1015 13,4% 23,7% 30,4% 32,4% 5,7% 50,2% 49,8% 4,0%  
Nybrostrand-St Köpinge-Svenstorp 1111 12,1% 29,8% 30,2% 27,9% 5,7% 50,8% 49,2% 2,2%  
Skårby-Rögla-Rynge-Sjörup m fl 772 16,3% 36,0% 26,9% 20,7% 6,9% 52,7% 47,3% 5,6%  
Solbacken N 1262 17,0% 26,8% 30,0% 26,2% 7,5% 46,4% 53,6% 3,5%  
St Herrestad-Hedeskoga-Bussjö m fl 1295 15,1% 45,3% 22,5% 17,1% 7,9% 51,1% 48,9% 2,0%  
Surbrunnen-Östra förstaden N 1640 19,4% 20,4% 21,4% 38,8% 5,0% 45,4% 54,6% 2,7%  
Svarte-Snårestad-Bjäresjö m fl 1217 12,2% 36,5% 28,6% 22,8% 6,9% 51,0% 49,0% 4,4%  
Sövestad-Baldringe-Högestad m fl 620 16,0% 35,0% 29,8% 19,2% 7,4% 50,5% 49,5% 3,4%  
Östra förstaden S-G:a staden Ö-Regem 1835 19,5% 23,8% 26,3% 30,4% 7,4% 46,2% 53,8% 4,9%  
Ystad 23268 15,6% 28,5% 26,4% 29,5% 6,4% 47,9% 52,1% 3,0%

http://www.val.se