Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Eslöv

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Eslöv 1 1547 28,4% 27,2% 16,2% 28,2% 7,8% 46,9% 53,1% 6,2%  
Eslöv 2 1736 20,5% 28,5% 19,2% 31,7% 7,4% 46,3% 53,7% 5,2%  
Eslöv 3 1681 17,4% 34,1% 19,1% 29,4% 6,0% 48,4% 51,6% 3,0%  
Eslöv 4 1729 21,8% 30,7% 23,1% 24,5% 8,1% 47,9% 52,1% 4,3%  
Eslöv 5 1475 24,9% 35,9% 22,7% 16,5% 6,0% 52,1% 47,9% 9,2%  
Eslöv 6 1576 16,4% 36,1% 24,9% 22,7% 8,9% 48,6% 51,4% 3,0%  
Eslöv 7 1314 13,3% 34,2% 25,5% 27,0% 6,9% 49,8% 50,2% 1,6%  
Eslöv 8 1463 18,2% 36,4% 26,0% 19,3% 8,2% 47,0% 53,0% 5,2%  
Eslöv 9 1487 23,1% 31,3% 23,5% 22,1% 9,0% 51,8% 48,2% 8,7%  
Eslöv 10 788 12,6% 34,1% 28,3% 25,0% 5,6% 51,8% 48,2% 4,9%  
Eslöv 11 1656 17,3% 42,5% 24,6% 15,6% 8,6% 51,3% 48,7% 3,8%  
Eslöv 12 1533 20,0% 36,9% 21,3% 21,8% 8,6% 52,0% 48,0% 5,7%  
Eslöv 13 595 17,8% 36,3% 26,7% 19,2% 7,6% 52,3% 47,7% 3,5%  
Eslöv 14 617 18,5% 42,3% 27,1% 12,2% 7,9% 52,4% 47,6% 9,4%  
Eslöv 15 1120 17,5% 35,4% 29,8% 17,2% 7,6% 52,1% 47,9% 5,8%  
Eslöv 16 1389 14,8% 42,8% 24,1% 18,2% 5,4% 50,4% 49,6% 4,3%  
Eslöv 17 1602 14,0% 37,3% 22,2% 26,5% 6,4% 49,9% 50,1% 4,6%  
Eslöv 18 948 13,2% 36,4% 28,9% 21,5% 5,6% 51,8% 48,2% 6,5%  
Eslöv 24256 18,7% 35,1% 23,4% 22,8% 7,4% 49,8% 50,2% 5,1%

http://www.val.se