Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Malmö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-03-01

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 förstagångsväljare 18-29 ej förstagångsväljare 30-49 50-64 65- Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Malmö Västra 112056 4,6% 18,1% 35,2% 20,0% 22,1% 47,4% 52,6% 9,1%  
Malmö Östra 119275 5,8% 19,2% 36,4% 20,7% 17,9% 49,5% 50,5% 12,9%  
Malmö 231331 5,3% 18,7% 35,8% 20,4% 19,9% 48,5% 51,5% 11,1%

http://www.val.se