Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Perstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Perstorp N 791 15,7% 32,9% 32,1% 19,3% 7,0% 53,9% 46,1% 7,6%  
Perstorp S 1153 18,0% 29,8% 23,1% 29,1% 7,8% 49,5% 50,5% 6,1%  
Perstorp V 545 15,2% 36,5% 29,9% 18,3% 7,0% 51,2% 48,8% 3,7%  
Perstorp Ö 3013 19,8% 29,9% 21,6% 28,7% 7,2% 50,2% 49,8% 9,4%  
Perstorp 5502 18,4% 31,0% 24,2% 26,4% 7,3% 50,7% 49,3% 7,9%

http://www.val.se