Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Osby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Loshult/Killeberg 931 16,6% 30,6% 29,1% 23,6% 7,1% 51,1% 48,9% 5,5%  
Osby Nordväst 1233 21,7% 30,9% 26,1% 21,3% 7,0% 50,0% 50,0% 7,0%  
Osby Nordöst 1317 19,0% 30,7% 25,5% 24,8% 7,3% 50,9% 49,1% 5,8%  
Osby Norra 1346 16,9% 29,2% 21,7% 32,2% 6,8% 48,1% 51,9% 5,6%  
Osby Sydväst 1162 12,0% 29,5% 24,3% 34,3% 4,3% 47,9% 52,1% 1,5%  
Osby Södra 1397 14,2% 30,4% 29,0% 26,4% 7,9% 50,6% 49,4% 3,3%  
Visseltofta 310 14,8% 25,8% 26,8% 32,6% 8,1% 53,9% 46,1% 4,5%  
Örkened 1173 14,0% 31,3% 30,3% 24,4% 6,2% 52,8% 47,2% 3,3%  
Örkened Centralt 1171 15,2% 23,8% 19,0% 42,0% 7,3% 48,3% 51,7% 5,6%  
Osby 10040 16,2% 29,4% 25,6% 28,8% 6,8% 50,1% 49,9% 4,7%

http://www.val.se