Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Hörby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Biblioteket 1741 19,9% 30,3% 21,1% 28,6% 8,2% 47,2% 52,8% 5,2%  
Frostaskolan 1081 15,4% 25,6% 25,3% 33,8% 6,1% 47,5% 52,5% 3,9%  
Ludvigsborg 1102 18,4% 34,1% 29,8% 17,7% 7,7% 51,7% 48,3% 3,9%  
Långaröd 1290 14,0% 31,9% 29,1% 25,0% 6,6% 52,1% 47,9% 3,9%  
Osbyholm 1648 15,4% 37,6% 25,7% 21,4% 6,6% 51,9% 48,1% 4,1%  
Södra Rörum 469 13,6% 28,4% 32,6% 25,4% 5,5% 53,9% 46,1% 7,2%  
Trollbäcken 1490 18,2% 27,8% 25,2% 28,8% 8,0% 46,1% 53,9% 5,9%  
Västerstad 665 17,6% 37,0% 27,2% 18,2% 8,3% 53,2% 46,8% 5,6%  
Älvdalsskolan 1667 20,6% 29,8% 23,5% 26,2% 7,4% 49,8% 50,2% 5,4%  
Östraby 659 18,1% 30,3% 31,1% 20,5% 7,7% 51,9% 48,1% 5,9%  
Hörby 11812 17,5% 31,3% 26,0% 25,2% 7,3% 49,9% 50,1% 4,9%

http://www.val.se