Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Skurup

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skivarp 1 1089 16,2% 36,5% 24,8% 22,5% 7,2% 51,4% 48,6% 9,4%  
Skivarp 2 939 10,2% 26,8% 32,1% 30,9% 6,1% 49,6% 50,4% 2,8%  
Skurup 1 1990 17,0% 36,6% 24,6% 21,8% 7,3% 49,0% 51,0% 4,8%  
Skurup 2 1335 22,1% 36,4% 24,6% 16,9% 9,5% 50,8% 49,2% 6,0%  
Skurup 3 1466 15,6% 34,9% 26,0% 23,6% 7,4% 49,8% 50,2% 4,7%  
Skurup 4 1576 15,2% 30,1% 19,7% 35,0% 5,3% 46,1% 53,9% 5,5%  
Slimminge 718 19,5% 39,1% 27,7% 13,6% 10,6% 52,1% 47,9% 6,5%  
Svenstorp 657 13,4% 33,5% 32,6% 20,5% 6,5% 52,7% 47,3% 6,5%  
Villie 896 12,9% 36,3% 26,5% 24,3% 5,7% 50,3% 49,7% 3,6%  
Örsjö 899 20,7% 37,3% 24,9% 17,1% 9,1% 51,6% 48,4% 6,8%  
Skurup 11565 16,5% 34,7% 25,5% 23,3% 7,4% 49,9% 50,1% 5,6%

http://www.val.se