Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Örkelljunga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rya 784 15,8% 29,3% 31,0% 23,9% 7,3% 53,3% 46,7% 8,8%  
Skånes Fagerhult 1262 16,5% 29,9% 26,4% 27,3% 7,8% 53,1% 46,9% 9,5%  
Örkelljunga 1 570 14,4% 34,9% 26,1% 24,6% 7,2% 52,8% 47,2% 7,9%  
Örkelljunga 2 945 16,5% 28,8% 32,1% 22,6% 8,5% 52,9% 47,1% 14,2%  
Örkelljunga 3 1173 18,3% 24,3% 18,7% 38,7% 7,2% 43,9% 56,1% 4,1%  
Örkelljunga 4 1112 23,0% 29,0% 17,2% 30,8% 7,6% 48,2% 51,8% 7,5%  
Örkelljunga 5 1876 15,1% 32,7% 29,6% 22,6% 6,6% 50,2% 49,8% 5,3%  
Örkelljunga 7722 17,1% 29,8% 25,8% 27,3% 7,4% 50,3% 49,7% 7,7%

http://www.val.se