Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Burlöv

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Burlövs egnahem-Sege by-Sunnanå 739 18,1% 37,5% 26,9% 17,5% 7,4% 52,1% 47,9% 13,1%  
Centrala Arlöv 1601 22,3% 32,5% 23,3% 21,9% 7,7% 50,0% 50,0% 10,2%  
Elisetorpsvägen 9-19 983 21,7% 29,5% 21,6% 27,3% 6,7% 47,6% 52,4% 14,1%  
Gamla Åkarp-Dalslund-Kockumsområdet 1352 13,5% 40,2% 25,3% 21,1% 7,3% 49,0% 51,0% 3,8%  
Grönvägen-Elisetorpsvägen 7 1172 19,3% 30,6% 20,6% 29,4% 5,5% 48,6% 51,4% 11,9%  
Harakärrsområdet-Mossvägen 1326 13,3% 37,6% 22,4% 26,8% 7,3% 47,2% 52,8% 3,2%  
Karstorp-Svanetorp 1595 14,6% 37,8% 25,3% 22,3% 7,1% 51,4% 48,6% 3,7%  
Rinnebäck-Strandängen-Tågarpsv. 1249 19,2% 36,9% 26,5% 17,4% 7,4% 50,8% 49,2% 5,5%  
Svenshög 1665 22,3% 33,3% 20,8% 23,5% 6,2% 50,2% 49,8% 13,5%  
Tågarpsvägen-Medborgarhuset 1037 21,6% 38,1% 25,5% 14,9% 7,1% 54,2% 45,8% 15,6%  
Burlöv 12719 18,5% 35,4% 23,7% 22,4% 7,0% 50,0% 50,0% 9,0%

http://www.val.se