Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Ålder och kön - Karlshamn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-03-01

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 förstagångsväljare 18-29 ej förstagångsväljare 30-49 50-64 65- Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Karlshamn V 12536 5,6% 7,9% 33,6% 25,8% 27,1% 50,5% 49,5% 3,0%  
Karlshamn Ö 12439 5,7% 13,2% 27,6% 24,4% 29,1% 49,2% 50,8% 3,6%  
Karlshamn 24975 5,6% 10,6% 30,6% 25,1% 28,1% 49,8% 50,2% 3,3%

http://www.val.se