Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Ålder och kön - Karlskrona

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-03-01

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 förstagångsväljare 18-29 ej förstagångsväljare 30-49 50-64 65- Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Karlskrona C 15886 6,3% 18,7% 27,2% 21,7% 26,0% 48,2% 51,8% 3,2%  
Karlskrona V 15927 5,4% 9,6% 35,5% 24,4% 25,0% 51,1% 48,9% 5,3%  
Karlskrona Ö 17044 5,6% 8,4% 34,2% 27,1% 24,7% 50,4% 49,6% 1,6%  
Karlskrona 48857 5,8% 12,2% 32,3% 24,5% 25,2% 49,9% 50,1% 3,4%

http://www.val.se