Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Ålder och kön - Olofström

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brännaregården-Gränum norra 1086 14,2% 27,3% 29,2% 29,4% 7,7% 50,6% 49,4% 4,1%  
Ekeryd 943 17,4% 27,0% 22,0% 33,6% 7,4% 44,6% 55,4% 9,8%  
Jämshög-Gränum södra 2104 14,9% 30,6% 25,4% 29,2% 8,1% 50,3% 49,7% 4,6%  
Kyrkhult-Hemsjö 1605 16,1% 27,8% 25,7% 30,3% 7,4% 52,6% 47,4% 2,5%  
Oredslund 1509 12,5% 26,8% 26,4% 34,3% 7,2% 51,3% 48,7% 5,7%  
Petrefors 1595 15,7% 30,8% 21,7% 31,8% 6,6% 49,8% 50,2% 8,2%  
Vilboken-Vilshult 1840 18,9% 32,1% 25,0% 24,0% 9,1% 51,7% 48,3% 10,7%  
Olofström 10682 15,7% 29,3% 25,1% 30,0% 7,7% 50,5% 49,5% 6,4%

http://www.val.se