Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kalmar län - Ålder och kön - Västervik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-03-01

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 förstagångsväljare 18-29 ej förstagångsväljare 30-49 50-64 65- Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centralorten 16554 5,8% 10,8% 29,5% 25,8% 28,0% 48,4% 51,6% 2,3%  
Landsbygden 12864 5,3% 7,2% 26,2% 29,9% 31,4% 50,8% 49,2% 2,4%  
Västervik 29418 5,6% 9,3% 28,1% 27,6% 29,5% 49,4% 50,6% 2,3%

http://www.val.se