Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kalmar län - Ålder och kön - Nybro

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bäckebo 571 11,7% 27,0% 27,1% 34,2% 5,1% 51,7% 48,3% 2,5%  
Hälleberga 1063 12,1% 26,4% 27,7% 33,8% 5,4% 50,7% 49,3% 10,9%  
Kristvalla 576 11,8% 32,5% 28,0% 27,8% 4,5% 51,4% 48,6% 4,7%  
Kråksmåla 558 7,9% 28,3% 27,8% 36,0% 3,6% 51,8% 48,2% 7,5%  
Madesjö 1 1412 15,4% 30,2% 26,6% 27,7% 6,9% 50,1% 49,9% 1,3%  
Madesjö 2 1552 13,7% 32,1% 28,8% 25,5% 6,1% 51,5% 48,5% 3,5%  
Nybro 1 1564 19,6% 20,7% 18,6% 41,1% 7,1% 44,4% 55,6% 2,6%  
Nybro 2 1143 20,0% 29,8% 21,1% 29,0% 8,7% 49,3% 50,7% 3,9%  
Nybro 3 1033 24,5% 30,9% 24,6% 20,0% 8,4% 49,8% 50,2% 8,4%  
Nybro 4 1321 23,6% 22,8% 20,9% 32,7% 7,9% 50,3% 49,7% 2,4%  
Nybro 5 1395 16,5% 34,6% 21,9% 27,0% 7,5% 49,0% 51,0% 1,6%  
Nybro 6 1324 16,9% 29,5% 24,2% 29,5% 8,9% 49,5% 50,5% 1,1%  
Nybro 7 1549 14,7% 31,2% 28,0% 26,1% 6,8% 51,3% 48,7% 1,2%  
Örsjö-Oskar 867 17,6% 27,7% 30,7% 24,0% 7,3% 54,8% 45,2% 5,9%  
Nybro 15928 16,8% 28,8% 25,0% 29,5% 7,0% 50,0% 50,0% 3,7%

http://www.val.se