Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kalmar län - Ålder och kön - Kalmar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-03-01

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 förstagångsväljare 18-29 ej förstagångsväljare 30-49 50-64 65- Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kalmar Norra 24440 6,8% 14,8% 31,2% 23,0% 24,2% 48,8% 51,2% 3,4%  
Kalmar Södra 25428 7,0% 17,3% 31,3% 23,7% 20,8% 48,8% 51,2% 2,3%  
Kalmar 49868 6,9% 16,1% 31,2% 23,3% 22,5% 48,8% 51,2% 2,9%

http://www.val.se