Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kalmar län - Ålder och kön - Mörbylånga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Algutsrum 1046 16,4% 37,5% 27,8% 18,3% 6,9% 49,7% 50,3% 1,7%  
Glömminge 488 15,6% 25,4% 28,5% 30,5% 7,2% 50,4% 49,6% 2,5%  
Gårdby 1178 14,4% 25,3% 33,7% 26,6% 6,1% 51,8% 48,2% 2,1%  
Mörbylånga-Kastlösa 1754 13,6% 26,7% 27,1% 32,7% 6,3% 48,4% 51,6% 2,6%  
Runsbäck 1442 14,1% 38,8% 25,7% 21,4% 7,1% 49,7% 50,3% 1,2%  
Skogsby 1126 15,5% 32,8% 31,8% 19,9% 7,4% 51,5% 48,5% 1,6%  
Snäckstrand 1315 14,1% 31,7% 28,7% 25,4% 6,8% 48,8% 51,2% 1,1%  
Sydöland 867 8,8% 19,5% 25,3% 46,5% 4,7% 49,0% 51,0% 2,8%  
Talludden 1191 14,0% 27,5% 21,0% 37,5% 6,9% 43,3% 56,7% 0,8%  
Vickleby-Resmo 624 12,3% 25,0% 35,4% 27,2% 5,6% 45,8% 54,2% 1,8%  
Mörbylånga 11031 14,0% 29,7% 28,1% 28,2% 6,6% 48,9% 51,1% 1,8%

http://www.val.se