Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kronobergs län - Ålder och kön - Älmhult

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum 1176 21,0% 27,0% 20,3% 31,6% 6,5% 46,1% 53,9% 12,4%  
Diö-Möckeln 1482 15,5% 32,4% 25,9% 26,2% 6,7% 50,9% 49,1% 4,2%  
Froafälle 1365 17,4% 30,8% 20,4% 31,4% 5,9% 48,9% 51,1% 3,4%  
Gemön 1173 19,9% 31,7% 24,5% 24,0% 8,1% 48,2% 51,8% 5,5%  
Göteryd-Hallaryd 1310 15,1% 26,3% 28,2% 30,4% 6,3% 52,5% 47,5% 6,4%  
Häradsbäck-Bråthult 822 15,2% 32,4% 24,3% 28,1% 7,4% 54,0% 46,0% 3,9%  
Klöxhult 1571 18,4% 38,8% 24,3% 18,5% 8,1% 50,7% 49,3% 5,1%  
Norregård-Pjätteryd 1722 15,7% 38,2% 25,1% 21,0% 6,4% 48,8% 51,2% 6,3%  
Virestad-Eneryda 1557 16,1% 29,2% 26,5% 28,2% 6,9% 52,0% 48,0% 5,5%  
Älmhult 12178 17,1% 32,2% 24,5% 26,2% 6,9% 50,2% 49,8% 5,8%

http://www.val.se