Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kronobergs län - Ålder och kön - Tingsryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Almundsryd 1863 13,8% 25,5% 25,4% 35,2% 6,4% 51,4% 48,6% 5,0%  
S Sandsjö 905 13,7% 23,8% 27,6% 34,9% 6,3% 52,6% 47,4% 8,7%  
Tingsryd 1 1321 15,9% 30,7% 22,4% 31,0% 7,4% 49,1% 50,9% 4,9%  
Tingsryd 2 1653 18,0% 24,6% 22,9% 34,5% 7,9% 48,8% 51,2% 2,3%  
Urshult 1456 13,7% 28,2% 26,6% 31,5% 5,2% 52,7% 47,3% 4,7%  
Väckelsång 1242 15,0% 27,6% 31,6% 25,8% 6,4% 49,0% 51,0% 3,1%  
Älmeboda-Linneryd 1597 13,1% 25,4% 28,2% 33,3% 5,6% 50,8% 49,2% 7,1%  
Tingsryd 10037 14,8% 26,5% 26,2% 32,5% 6,5% 50,6% 49,4% 4,9%

http://www.val.se