Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jönköpings län - Ålder och kön - Tranås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tranås 1 653 18,7% 33,1% 23,0% 25,3% 7,7% 51,0% 49,0% 3,5%  
Tranås 2 1026 16,1% 28,5% 29,3% 26,1% 6,2% 50,7% 49,3% 8,3%  
Tranås 3 1410 15,9% 33,4% 23,8% 27,0% 7,2% 48,7% 51,3% 2,4%  
Tranås 4 1819 21,5% 34,4% 21,6% 22,5% 9,0% 49,9% 50,1% 2,9%  
Tranås 5 1836 17,1% 17,1% 16,6% 49,2% 5,8% 43,5% 56,5% 4,6%  
Tranås 6 1233 22,0% 26,1% 20,9% 31,0% 7,5% 52,6% 47,4% 4,5%  
Tranås 7 1579 12,2% 27,0% 21,1% 39,7% 6,0% 49,8% 50,2% 1,2%  
Tranås 8 1608 13,6% 39,1% 31,0% 16,2% 6,9% 51,1% 48,9% 1,3%  
Tranås 9 1602 22,5% 31,6% 20,8% 25,0% 8,9% 47,1% 52,9% 1,7%  
Tranås 10 618 16,2% 33,3% 32,4% 18,1% 6,8% 50,2% 49,8% 1,0%  
Tranås 11 559 14,7% 33,8% 27,5% 24,0% 6,4% 51,9% 48,1% 2,0%  
Tranås 12 355 16,9% 28,2% 27,9% 27,0% 7,0% 53,2% 46,8% 0,8%  
Tranås 14298 17,5% 30,1% 23,5% 28,9% 7,2% 49,3% 50,7% 3,0%

http://www.val.se