Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jönköpings län - Ålder och kön - Eksjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Eksjö 1 1552 22,4% 29,0% 21,6% 27,0% 7,2% 46,6% 53,4% 3,0%  
Eksjö 2 1079 16,9% 27,8% 26,6% 28,7% 7,0% 48,6% 51,4% 2,5%  
Eksjö 3 1471 19,9% 24,6% 20,5% 35,0% 6,5% 45,0% 55,0% 3,7%  
Eksjö 4 1473 16,2% 29,7% 26,9% 27,3% 6,7% 50,4% 49,6% 3,1%  
Eksjö 5 961 17,3% 27,5% 22,8% 32,5% 8,2% 48,8% 51,2% 3,3%  
Eksjö 6 1056 16,0% 33,4% 36,2% 14,4% 7,1% 49,1% 50,9% 2,5%  
Eksjö 7 806 11,9% 34,2% 30,3% 23,6% 6,6% 51,2% 48,8% 3,7%  
Hjältevad 734 10,8% 24,8% 30,8% 33,7% 5,0% 52,5% 47,5% 8,0%  
Hult 773 15,5% 31,8% 27,2% 25,5% 8,0% 51,6% 48,4% 3,6%  
Höreda 1141 18,1% 29,0% 30,7% 22,2% 8,8% 52,6% 47,4% 1,6%  
Ingatorp 622 12,4% 26,2% 24,8% 36,7% 6,6% 51,4% 48,6% 1,9%  
Mariannelund-Hässleby-Kråkshult 1536 14,6% 25,3% 27,7% 32,4% 7,0% 51,1% 48,9% 5,3%  
Eksjö 13204 16,7% 28,4% 26,7% 28,2% 7,1% 49,5% 50,5% 3,5%

http://www.val.se